Instrukcja strojenia telewizorów i dekoderów - Telewizja Kablowa Dipol Sp. z o.o.
Menu

Strojenie telewizorów i dekoderów


Przycisk MENU -> Kanały / Edycja Kanałów -> Automatyczne strojenie -> Automatyczne strojenie -> Uruchom ->
wybrać „KABLOWE CYFROWE” -> Dalej -> Tryb wyszukiwania sieć/pełne -> Dalej

lub

Przycisk Home -> Ustawienia -> Nadawanie (Ustawienia automatycznego strojenia) -> Opcje wyszukiwania kablowego
Umożliwia ustawienie dodatkowych opcji, takich jak częstotliwość i szybkość transmisji symboli podczas wyszukiwania w sieciach kablowych.
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Ekran „Ustawienia automatycznego strojenia” może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Przycisk MENU -> Ustawienia -> Strojenie automatyczne -> Telewizja kablowa -> Kanały cyfrowe -> Pełne
wyszukiwanie
lub
Przycisk MENU -> Ustawienia -> Kanały -> Strojenie kanałów i ustawienia -> Strojenie automatyczne -> Tryb
normalnego skanowania -> TV kablowa -> Kanały cyfrowe

Instrukcja dostępna jest bezpośrednio na stronie producenta. Przejdź na stronę producenta.

Przycisk HOME -> Ustawienia -> Kanał -> Tryb instalowania kanałów -> Telewizja kablowa
Opcje do wyboru:
Tryb skanowania -> PEŁNE
Typ skanowania kanałów -> Tylko kanały cyfrowe